• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ErzurumVeterinerHekimlerOdasiBaskanligi?pnref=lhc


ODAMIZ TARAFINDAN 17-21 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE SUNİ TOHUMLAMA KURUS DÜZENLENECEKTİR
KURS TARİHİ: 17-21 AĞUSTOS 2020 Son Başvuru Tarihi: 27.07.2020
İSTENİLEN BELGELER:
Onaylı diploma/mezuniyet belgesi fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet fotoğraf
Dilekçe(Sitede üyelik işlemleri kısmından download linkini tıklayarak indirebilirsiniz)

Gerekli bilgilere http://www.erzurumvho.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
İletişim: 0 442 235 83 18
KURS ÜCRETİ:  1700 tl
HESAP NUMARASI BİLGİSİ KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR

Dünya veteriner hekimler Günü Konuşma Metni

 

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Sayın Dekanım, Değerli Tarım İl Müdürüm Kıymetli Meslektaşlarım ve basınımızın değerli üyeleri, Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli vakitlerinizi bize ayırıp teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.

Dünyada ilk Veteriner okulunun 1761 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde kurulması ve Dünyada Veteriner Hekimlik eğitiminin başlamasının 250. yılı olması nedeniyle 2011 yılı, "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" olarak kutlanmaktadır.

Bunun yanında Ülkemizin de üyesi olduğu Dünya Veteriner Hekimleri Birliği, her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününün "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak kutlanmasını kararlaştırmış, ilk kez 28 Nisan 2001 günü Dünya Ülkeleri ile birlikte Dünya Veteriner Hekimleri Birliği üyesi olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından organize edilerek kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinlikleri tüm meslek camiasının katılımları ile her yıl Ülke düzeyinde kutlanmaya başlanmıştır.Bu yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü 30 Nisan 2011 tarihine denk gelmektedir.

 Ülkemizde 2011 Yılı aynı zamanda Ölümünün 75. Yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu vesileyle Değerli meslek büyüğümüzü rahmetle ve şükranla anıyoruz.

                Geçmişten günümüze kadar Veteriner Hekimlik eğitiminin başlaması ile hayvan biyolojisi ve patolojisi üzerinde yapılan çalışmalar, insan hekimliğinin gelişmesine büyük yararları olmuştur. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesi yanı sıra, Global açlığın azaltılması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, biyomedikal araştırmalar ve çevre ve biyo çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla halk sağlığı alanına insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.

Veteriner hekimlik mesleği eğitimi Ülkemizde de 169 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Türkiye’de tıp ve mühendisliğin ardından kurulan üçüncü yüksek okuldur. Her dönemde bünyesinden önemli değerler çıkarmış, toplum çıkarlarını her zaman meslek menfaatlerinin önünde tutmuştur. Bu saygın yapıyı korumak, geliştirmek ve bu bilinçle genç nesillerin güvenli yarınlara ulaşmasını sağlamak, her veteriner hekimin görevi olmalıdır. Bunun için, veteriner hekimlik mesleğini iyi tanımalı, görev ve sorumlulukların bilincinde olmalı, çalışmalarımızda ve meslektaşlarımız ile ilişkilerimizde meslek ahlaki ve etik ilkeleri gözetmeliyiz. Meslektaşlarımızın, aynı zamanda diğer meslek grupları ile ve halkla uyumlu ilişkiler kurmaları mesleğimizin saygınlığı açısından son derece önemlidir.

 “Veteriner Hekim, hayvan sağlığı ve hayvanlar üzerinde yapılacak tüm müdahalelerde tek söz ve eylem sahibi olan, koruyucu hekimlik hizmetleri ve hayvan ıslahı ile hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunan, hayvansal ürünlerin kontrolü ile tüm üretim ve pazarlama aşamalarında sağlık ve kalite güvencesini sağlayan, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan, doğal hayatın, çevrenin ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında aktif çalışmalar yürüten, hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu dur.”

Kıymetli meslektaşlarım sahip olduğumuz veteriner hekimlik kimliğinin farkına varmak ve iyi tanımak zorundayız.

Bir mesleğin gelişmesi, toplumsal statüsünün yükselmesi, kabul görmesi ve özendirilmesi, meslek mensuplarının toplum içerisinde kabul gören başarılı bireyler olmasına, özverili çalışmaları ve çabalarıyla meslek alanına giren konularda ülkesine önemli katkılar sağlamasına, entellektüel birikimleri ile toplumda kanaat önderi olmalarına bağlıdır. Bunun için meslek mensupları mesleğini sevmeli, mesleğine bağlı olmalı, moral ve motivasyonunu bulunduğu mevkinin gerekleri doğrultusunda yoğunlaştırmalıdır.

Bir Veteriner Hekim meslek yaşamı boyunca, hayvan ve insan sağlığına çağdaş hizmet sunarak, doğayı ve hayvanları koruyarak, çevre bilinci, insan ve hayvan yaşamına saygı ilkeleri içerisinde hareket eder  Tedavi ve araştırmalarında bilimsel yöntemleri kullanır, deontolojik kurallara uyar ve etik ilkeleri gözetir.

Veteriner hekim, meslektaşları, ilgili mesleklerin üyeleri, hasta sahipleri ve halkla ilişkilerinde yasal olarak kendisine tanınan sınırlar ölçüsünde hareket etmek, aynı zamanda diğer meslekler ile kendilerine ait mevzuat hükümlerini göz önüne alarak ilişkiler kurmak zorundadır.

Veteriner hekimler çalışmaları sırasında meslek ilkelerini gözeterek ve meslektaşlarının haklarını koruyarak çalışmak zorundadırlar. Bunun için öncelikle meslek mensuplarının mesleğini sevmesi, benimsemesi, her bir meslek mensubunun camianın bir temsilcisi konumunda olduğunun bilinciyle çalışması gerekir. Meslek örgütleri her platformda mesleğin tanıtımını yapmalı, veteriner hekimlerin toplumsal rolleri ve görevlerini iyi anlatmalı, hayvan ve halk sağlığının korunmasında veteriner hekimlerin çalışmalarının önemini vurgulamalıdır. Meslek örgütleri bilimsel ve sosyal aktiviteler düzenlemek suretiyle mensuplarının bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamalı, meslektaşlar arasında iletişim kanallarını açık tutarak meslek mensuplarının kaynaşmasına, paylaşma ve dayanışma bilincinin gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Bu bağlamda bazı somut öneriler getirmek mümkündür:

1. Veteriner hekimler mesleki kimliklerinin bilincinde olmalı ve sorumluluklarını bilmelidir.

2. Tüm veteriner hekimliklerin yasal düzenlemeleri takip etmeleri ve değişikliklere uyum sağlanmalıdır.

3. Veteriner fakültelerinde uygulanan eğitim çağın şartlarına uygun olarak, uygulamalı eğitim imkanları artırılmalıdır.

4. Her alanda ortaya çıkan bilgi ihtiyacının karşılanması için sürekli eğitim imkanları geliştirilmelidir.

5. Teşhis ve tedavide bilimsel metotları benimseyen, günümüzün şartlarına göre yenilenmiş, uygun donanıma sahip kliniklerde, çağdaş veteriner hekimlik anlayışının yerleşmesi sağlanmalıdır.

6. Meslektaşlar arası iletişim ve ilişkiler deontolojik ilkeler ışığında yapılmalıdır.

7. Müşteri ilişkileri ve halkla ilişkiler meslek ilkeleri ve karşılıklı saygı ölçüleri içerisinde sürdürülmeli, hayvan hakları ve refahı gözetilmeli, hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı gösterilmelidir.

8. Meslek örgütleri veteriner hekimlik mesleğinin etkin tanıtımı konusunda çalışmalar yapmalı, yazılı ve görsel iletişim kanalları ile meslektaşlar arası iletişimi geliştirmeli, bilgilendirme çalışmaları yapmalı, mensuplarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Veteriner Hekimler Gününüz ve Dünya Veteriner Hekimler Yılınızı kutlar saygılar sunarım.

Bu gecenin düzenlenmesinde destek ve katkılarından dolayı c

Can ecza deposu yetkililerine, Cevadif ilaç firması ve Hibra ilaç firmasının değerli yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım.

Programımızın bu bölümünde Milli Şairimiz, Önder Şahsiyet, Değerli Meslektaşımız Mehmet Akif Ersoy’un 75. Ölüm yıldönümü münasebetiyle 2011 Mehmet Akif Ersoy Yılı Anısına  Türk Veteriner Hekimler Birliği Tarafından hazırlanmış kısa bir film sunumuz olacaktır. 

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

Prof.Dr.Fikret Çelebi